SEO

Mülk/Varlık Yönetimi

Mülk Yönetimi

  • Çözüm ortaklarıyla birlikte gayrimenkulün en verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak üzere mülkün yönetilmesi
  • Projelerin daha verimli hale gelebilmesi için gerektiğinde fonksiyon değişiklikleri veya yenileme yatırımları planlanması
  • Daha geliştirme safhasında projenin en düşük maliyet ve yüksek verimlilikle yürütülebilmesi için yönetim danışmanlığı hizmetleri

Varlık Yönetimi

  • Geliştirilen, satın alınan veya halihazırda sahip olunan mülklerin en düşük maliyetle, sorunsuz ve vergi avantajlarından faydanalacak şekilde işletilmesi ve en verimli şekilde gelecek nesillere aktarılabilmesi için GYF, GSYF gibi altyapıların gözönünde bulundurularak ilgili kurum ve çözüm ortaklarıyla sürecin yönetilmesi


Hizmetlerimize göz atın...

Diğer Hizmetlerimiz