SEO

Yatırım Danışmanlığı

  • Yatırımcının projeye en baştan girip girmeme kararını sağlıklı verebilmesi için ön fizibilite çalışmalarının, daha sonra nakit akışı ve detaylı fizibilite çalışmalarının hazırlanması
  • Yatırımcılara sunulacak yatırım fırsatlarının piyasa rayiçlerine ve güncel kira getirilerine göre karlı olup olmadığının analizi ve müşterinin doğru teklifi yapabilmesi için gerekli desteğin verilmesi
  • Gayrimenkul projeleri için ihtiyaca göre değerleme ve fizibilite çalışmaları, En Verimli Kullanım Analizi gibi çalışmaların hazırlanması
  • Proje finansmanı sağlanması gerektiğinde finansal danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Çalışır durumdaki ticari mülklerin (ofis, otel, perakende, sanayi & lojistik yapıları) yerli ve yabancı yatırımcılara pazarlanması ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
  • Geliştirme projelerinde finansman ihtiyacına yönelik ortaklık, ön satış gibi işlemlere dair danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • “Build to Suit”  (İhtiyaca Yönelik Geliştirme) işlemlerde kurumlara alıcı veya satıcı tarafta hizmet verilmesi
  • “Sale & Leaseback” (Sat-Kirala) işlemlerde kurumlara alıcı veya satıcı tarafta hizmet verilmesi.

Hizmetlerimize göz atın...

Diğer Hizmetlerimiz